Rizikové kácení – úvod

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů, jak už z tohoto slovního spojení vyplývá, je činnost, která s sebou nese určité nebezpečí. Podle charakteru místa, kde se rizikové kácení stromů provádí, může být kácením ohrožen dřevorubec sám nebo i další lidé v jeho okolí. Proto můžeme rizikové kácení rozdělit do dvou kategorií. V úvahu přichází těžba případně prořezávání stromů v obydlených oblastech, kde riziko úrazu je samozřejmě mnohem větší než při kácení stromů v lese, kde dřevorubec pracuje většinou sám a k ohrožení zdraví lidí dojít tedy nemůže. Rizikové kácení stromů by vždy měl provádět jedině odborně kvalifikovaný pracovník.

Rizikové kácení v lese

Rizikové kácení stromů v prostředí lesa můžeme specifikovat podle způsobu růstu stromů nebo charakteru těžené krajiny. V obou případech je bezpečnost práce pro rizikové kácení prvořadá a převažuje nad kvantitou. Dřevorubec pracující ve ztížených podmínkách má také jiné, méně přísné normy pro těžbu, rizikové kácení a zpracování stromů. Ztíženými podmínkami se ovšem nerozumí jen nepříznivé povětrnostní vlivy jako například déšť, sníh, mráz či tropická vedra, která znepříjemňují rizikové kácení. S těmi se ostatně lesní dělník při kácení stromů potýká dnes a denně. Samozřejmě mu do určité míry práci ztěžují. Především silný vítr nebo vysoká sněhová pokrývka můžou dřevorubci způsobovat při kácení, ale i prořezávání stromů problémy. Ty však lze částečně eliminovat. Z bezpečnostního hlediska není ani rizikové kácení stromů při silném větru možné a sněhová pokrývka většinou již při prvním záchvěvu koruny stromu začne padat. Obezřetnost je však na místě, neboť v koruně může ležet i několik desítek kilogramů sněhu. Obzvláště mokrý sníh bývá těžký. Pak se z relativně bezpečné těžby dřeva stává rizikové kácení stromů. Rizikové kácení má svá přesná pravidla, které je vzhledem k bezpečnosti nutné pečlivě dodržovat.